Home Soesterknollen
Het Soester Nieuws
Knollen Geschiedenis
Mooi Soest
Fotoalbum
Nu en Vroeger
Soest en het Eemland
Straat  Praat 1/30
Straat Praat 31/60
Straat Praat 61/90
Straat Praat 91/120
Straat Praat 121/150
Het Oude Grachtje
Oud Soest
Oud Soest 2
Soest vroeger
Lucht Foto's
Mijn Verhaal
In  de  Tuin
Contactformulier
Gastenboek
Link pagina

  Soest Natuurlijk Groen 

Straat Praat Aflevering 1 t/m 30                

  Hans Kruiswijk

Hans  begon zijn eerst Straat Praatje 

In de weekkrant Soest Nu van 22 maart 2006

Het laatste  praatje  was 1 Juli 2009

 

 

Straat Praat 1

Een nieuwe rubriek in deze krant. Over de straat waar wij wonen,

zowel de naam als de straat zelf, is meestal wel het een en ander te

vertellen. Waar is onze straat naar genoemd,hoe zag het er vroeger uit

en heeft onze straat altijd al die naam gehad.

Zo maar wat wetenswaardichheden om even bij stil te staan bij de

Straat waar je woont. Een momentje van’ Toen en Nu.

 

Vandaag de Soesterbergsestraat met kruising Birkstraat

 

De Soesterbergsestraat werd in het midden van de 19e  eeuw aangelegd.

Tot 1891 was er een tol. Het uit 1911 daterende tolhuis staat nog steeds stijf

Tegen het fietspad even voorbij de bocht van Zonnegloren.

In 1911 gaf de gemeenteraad aan deze straat Vliegkampstraat, omdat de weg

Naar het vliegkamp op de Soester heide liep. Op 14 Mei 1915 werd de naam

Soesterbergsestraat. Op de historische foto zien we de Soesterbergsestraat met

Molen de Vlijt en rechts op de foto de Birkstraat.

Op de driesprong Soesterbergsestraat Birkstraat ligt nu een rotonde.

Grote delen van de weg zijn nog onbebouwd. De afgelopen maandag genomen foto is gemaakt op dezelfde plek als de historische foto.

 

Oud wethouder Jan Menne schreef over de Soesterbergsestraat.

O ziet daar wacht de Soesterbergsestraat een tunnelvacht van levend groen.

Maar ja U weet wel hoe dat gaat.

Nog in de bocht van Zonnnegloren geef ik hem van katoen.

Vlieg tegenliggers om de oren. Ik scheur, als de anderen doen.

 

 Bronnen: Geschiedenis en verklaring van straatnamen in Soest, door Ben van Os.

Historiche foto: archief gemeente Soest in onze straat, door Jan Menne.

 

 Overigens mogen lezers die graag hun straat met enige voorrang behandeld willen zien. Dat aan de redactie melden.

En namen van buurt en landstreken en watertjes Mogen natuurlijk ook.

 

 

Straat Praat 2

 

De Eigendomweg liep van de weg achter de Eng: de huidige Nieuweweg

Diep het veen in naar de Wieksloot. De Eigendomweg is genoemd naar de

Soester eigendommen.

Dat waren ontgonnen stroken land aan de rand van het Soester- Veen. Op de Eigendomweg 76 staat nog een oude boerderij met de naam Eigendom Hoeve er op. In het verleden was de weg particulier bezit. De steeg was in natte tijden modderig en moeilijk begaanbaar. Tot aan het einde 19e  eeuw stond voor de Eigendomweg een hek waar mee de gezamenlijke eigenaren de  weg konden afsluiten. Dat gebeurde als intensief gebruik en slechte weersomstandigheden de schade aan de weg dreigden te vergroten. Alleen voetgangers mochten er dan gebruik van maken.

Nog in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren er lans de weg grote open stukken met oude Soester boerenwoninkjes. Het sfeervolle huisje op de foto waar de familie De Ruig woonde  dateert uit 1881 en staat er, aangepast aan de eisen van de moderne tijd nog steeds. Het staat nu ingeklemd door nieuwbouw.

Op de hoek van de Eigendomweg en Weegbreestraat staat het rood stenen huis met de naam Adriana. Hier bevond zich sloperij Luiben.

De Eigendomweg was eens een modderpad, omgeven door schrale grond,

waar keihart gesappeld moet worden voor het dagelijks bestaan.

Nu is het een dichtbebouwd gebied

met moderne woningen, verkeersdrempels en 30 kilometerzones.      

 

  

 

 

Straat Praat 3

 

 De Parklaan

In deze aflevering van straatpraat op verzoek van Parklaan bewoner Negenborn

Aandacht voor de Parklaan. Nu is het een mooie rustige laan aan de voet van de Eng,

Dicht bij het station en de winkels van Hartje Zuid.

 Het had echter niet veel gescheeld of de omgeving van de Parklaan met de achterliggende Zuidereng was verstedelijkt gebied geworden. In de jaren zeventig had de ambitieuze bouwdrift van het gemeentebestuur  bijna tot gevolg dat het laatste stukje oude landbouwgrond werd volgebouwd. Massaal protest van de Soester bevolking heeft die plannen verhinderd.

Voor dat her project Centrumplan van tafel verdween had Soest echter al de nodige gronden en woningen aangekocht. Het gevolg van die voorbarigheid was dat de bekende veldbioloog Rinke Tolman, die met zijn vrouw woonde op de Parklaan nummer 55 tot zij verdriet moest verhuizen naar een flat op de Albert Cuyplaan. Achteraf was dat helemaal niet nodig geweest. Anno 2006 herinnert een door de Stichting  Uit alle Activiteiten Soest op de woning aangebracht plaquette aan de geliefde Soester Tolman. De Parklaan maakte in het verleden deel uit van de Nieuweweg.

De spoorwegovergang van toen is nu afgesloten en het voormalige station is verplaatst. Samen met de in het verlengde liggende Eikenlaan werd het tracé van de Parklaan Nieuweweg genoemd.

De naam Parklaan dateert van 11 Mei 1943 en duit op de parkachtige omgeving aan de voet van de Eng.

Bronnen: Geschiedenis en verklaring van straatnamen in Soest

Door Ben J. van Os Historische foto: archief gemeente Soest      

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor vervolg op  Pagina Straat Praat 2

Voor info mail naar:   info@soesterknollen.nl

 

 

 

Top