Birkstraat

125  Aflevering 125 Birkstraat

 Van oud-Tensen medewerker Piet Blom kregen we deze fraaie historische foto van de Birkstraat. De weg was onderdeel van de vroegere Rijksstraatweg, die in 1911 ‘getooid’

werd met een negental nieuwe namen. Op de foto van Piet – kijkrichting Soest-Zuid – is de

Birkstraat nog een smalle klinkerweg omzoomd door bomen. Het woonhuis middenachter

op de oude foto staat op de hoek van de Birkstraat/Hartmanlaan en is in 2008 nog goed

herkenbaar. Naast de garage staat het pand waar nu bakker Van Kooten is gevestigd. W.C.

Tensen vestigde op de hoek Birkstraat/Van Lenneplaan zijn garagebedrijf, dat werd overgenomen van J. van Geerestein, die sinds 1921 een busverbinding tussen Baarn en Amersfoort exploiteerde. In die beginjaren was er tot 1925 een tram. Toen die werd opgeheven verlengde Geerestein zijn busver- binding naar Baarn. De bussen reden langs Paleis Soestdijk naar Baarn. Voor veel mensen was die route, vooral op Koninginnedag,

een publiekstrekker. Het verhaal gaat dat de Tensenchauffeurs bij het passeren van het Paleis nooit vergaten de schildwachten voor het hek te groeten. Dat groeten was

wederzijds. De bussen van Tensen vielen overal op door hun rode kleur. Op 20 september

1932 werd een tweede lijn geopend: Soestdijk-Soest-Soesterberg. De route Baarn-Amersfoort over de Birkstraat werd vijftien keer per dag afgelegd. Naar Soesterberg werd zo’n tien keer per dag gereden. De huidige Birkstraat, onlangs nog ingrijpend ‘vertimmerd’, is een bomvolle weg geworden met tijdens de spits een lange rij Langzaam rijdend verkeer.

Bron: Foto Piet Blom, BusgeschiedenisTensen.