Margrietlaan

126   Aflevering 126 Margrietlaan

 

Deze straat op de flank van de Eng kreeg in 1962 officieel haar naam. De weg vormt, net als de parallel lopende Irenelaan en Beatrixlaan, een verbinding tussen de Prins Bernhardlaan en het Nassauplantsoen. Waar in de jaren vijftig nog de rogge op schoof

stond, werden in de jaren zestig woningen gebouwd. Op de oude foto, die gemaakt is in februari 1962, is te zien dat het bouwen volop gaande is. Dit deel van de Eng is – zeker wat betreft de straatnamen – een koninklijke buurt, want nabijgelegen straten dragen de namen van Anna Paulowna, prinses Christina, Sophia, Emma, Juliana en de families Oranje, Meckelenburg en Van Buren. Prinses Margriet is de zuster van koningin Beatrix en heeft met

echtgenoot Pieter van Vollenhoven vier zonen: Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris. Margriet werd op 19 januari 1943 in het Canadese Ottawa geboren. De plek waar de prinses werd geboren werd op dat moment tijdelijk onttrokken aan de Canadese wet om

te voorkomen dat ze een dubbele nationaliteit kreeg. De bloem waarnaar de prinses is vernoemd, vormde in de oorlog een symbool van het verzet tegen de Duitsers. De huidige Margrietlaan is, net als de Irenelaan en de Beatrixlaan, een weg met eenrichtingsverkeer.

Bronnen: raadsbesluiten straatnamen gemeente Soest, Fotoarchief Soest