Soesterbergsestraat / Eikenlaan

128  Aflevering 128 Soesterbergsestraat / Eikenlaan

 

Van een aantal straten in Soest bestaat een groot aantal oude foto’s.  Vooral de Soesterbergsestraat is goed vertegenwoordigd. In de collectie die Anton van den Deijssel, vroegere conservator van Museum Oud Soest, naliet, bevinden zich fraaie historische foto’s. De foto in deze aflevering van Straatpraat toont de kruising Soesterbergsestraat/ Eikenlaan, kijkrichting Soestdijk. De foto moet gemaakt zijn aan het eind van de jaren twintig. Het eerste blok van de winkelwoonhuizen aan de Soesterbergsestraat is gerealiseerd. Uiterst links op de foto zien we nog net een stukje van de fotozaak Louis Mook, later foto Astra. Het tweede blok moet nog gebouwd worden. Bij het maken van de foto staan er nog een vierroedige roedige hooiberg en een eenvoudig woninkje. Erachter de twee in spiegelbeeld gebouwde woningen aan de Driehoeksweg bij de toegang naar de Wilhelminakerk. We kijken naar molen De Vlijt aan de Kerkstraat en achter het witte Soester huisje is nog net de torenspits van de Oude Kerk zichtbaar. De drie fietsers rechts op de foto staan voor het winkelpand waar tabakswaren werden verkocht. Eerst door winkelier Brouwer, later door Harm-Jan Meijering. Aan het balkonnetje hangt een bord met het opschrift ‘Hofnar Sigaren’. Verkeer is er nog niet. De jongen en het meisje kunnen rustig een babbeltje maken bij de grote elektriciteitspaal midden op de kruising. Anno 2009 ziet het er een tikje anders uit.

Bron: fotocollectie Anton van den Deijssel, Archief Oud Soest.